Εκτός ελέγχου βρίσκεται η δράση ακροδεξιών ομάδων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, οι