ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.Έγκριση σχεδίου συμφωνίας της ορισθείσας Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την προβολή των Συνδυασμών και των υποψηφίων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 (Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
2.Έγκριση για την απευθείας μίσθωση ακινήτων (ν. 3463/2006 άρθρο 194) στέγασης των σχολικών μονάδων: Νηπιαγωγείου Παλαιάς Πόλης, 8ου Νηπιαγωγείου Κέρκυρας, Νηπιαγωγείου Αγίου Ιωάννη, Νηπιαγωγείου Γουβιών, Νηπιαγωγείου Καναλίων, Νηπιαγωγείου  Λιαπάδων, Δημοτικού Σχολείου Ποταμού και Γυμνασίου Φαιάκων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
3.Έγκριση της δωρεάν παραχωρήσεως της χρήσης ακινήτου στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης ΚΟΙΣΠΕ «Νέοι Ορίζοντες», κατόπιν νέου υποβληθέντος αιτήματος (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
4.Συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων Α.Ε Ο.Τ.Α (ΑΝΙΟΝ)» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
5.Έγκριση ίδρυσης παραρτημάτων Νηπιαγωγείων 2023-2024: 12ου Νηπιαγωγείου Κέρκυρας και Νηπιαγωγείου Καναλίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5-1/26.5.2023 γνωμοδοτικής Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
6.Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
7.Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
8.Έγκριση ωραρίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης για το έτος 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
9.Καθορισμός κωδικών αριθμών του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023, ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
10.Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στο πλαίσιο των Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023 (υπ’ αριθμόν 39272 Απόφαση /ΦΕΚ τ. Β’/2488/18.4.2023) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
11.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» του κρατικού προγράμματος έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
12.Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, θυμάτων έμφυλης βίας. Παροχή εξουσιοδότησης στην Δήμαρχο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
13.Έγκριση αιτημάτων της εταιρείας ENACT A.E. περί αναπροσαρμογής τιμήματος μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2023, λόγω αύξησης των τιμών καυσίμων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
14.Έγκριση χορηγήσεως παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Δαπάνη συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων των Δημοτικών Σφαγείων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
15.Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσης του χώρου της Ιονίου Βουλής για την παρουσίαση των πρακτικών του Συνεδρίου «Η Κέρκυρα του 2042» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
16.Έγκριση αιτήματος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μαρίνας Γουβιών Κέρκυρας (Ι.Ο.ΜΑ.Γ.) για την πραγματοποίηση του Ιστιοπλοϊκού Αγώνα «37η Regata Brindisi – Corfu» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
Ο κατεπείγων χαρακτήρας της Συνεδριάσεως συνίσταται στο γεγονός ότι τα θέματα αφορούν στη λειτουργία του Δήμου και υπάρχουν προθεσμίες. Ο λόγος του κατεπείγοντος διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: bit.ly/3hdRFnR).