• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Εκπαιδευση

Εκπαίδευση και αποδοχές: Οι διαφορές σε Ελλάδα, Ε.Ε. και ΗΠΑ

September 15, 2023 360
Οι μισθολογικές διαφορές ανά βαθμίδα και ανά χώρα

Πόσα παραπάνω χρήματα κερδίζει ένας πτυχιούχος Πανεπιστημίου από έναν απόφοιτο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έναν απόφοιτο Γυμνασίου δηλαδή και πόσα περισσότερα χρήματα από έναν απόφοιτο Λυκείου;

Ο ΟΟΣΑ μελετά το θέμα διότι υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα και οι μισθολογικές διαφορές αποτελούν ένα κρίσιμο μέγεθος στη διαμόρφωση των κοινωνικών ανισοτήτων που όσο αυξάνουν τόσο μεγαλώνουν τα κοινωνικά προβλήματα και η βία. Στην έρευνα του ΟΟΣΑ έχει προσαρμοστεί ο μέσος μισθός του αποφοίτου Λυκείου κάθε χώρας στο 100, ώστε να μπορούμε να δούμε εύκολα τη μισθολογική διαφορά ανά βαθμίδα και ανά χώρα. Όταν, λοιπόν δούμε στο μισθό του αποφοίτου Πανεπιστημίου την τιμή 132, αυτό σημαίνει ότι ο μισθός του είναι 32% μεγαλύτερος από το μισθό του αποφοίτου Λυκείου. Στη μελέτη του ΟΟΣΑ λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι 25-64 ετών πλήρους απασχόλησης.

Οι μισθολογικές διαφορές από χώρα σε χώρα, που διαπιστώνουμε στον πίνακα είναι αρκετά μεγάλες και αντανακλούν και στην οργάνωση της κοινωνίας κάθε χώρας. Οι μικρότερες μισθολογικές διαφορές μεταξύ αποφοίτων Λυκείου και πτυχιούχων ΑΕΙ παρατηρούνται στην Αυστρία, τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Σ’ αυτές τις χώρες η μισθολογική διαφορά των πτυχιούχων ΑΕΙ από τους αποφοίτους Λυκείου είναι μικρότερη του 20%. Οι Δανοί δηλώνουν ευτυχισμένοι σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους κατοίκους οποιασδήποτε άλλης χώρας. Ανάλογα είναι τα πράγματα και στις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες και μισθολογικά και στο ποσοστό των ανθρώπων που δηλώνουν ευτυχισμένοι. Βέβαια το πρόβλημα με το αλκοόλ είναι πολύ έντονο σ’ αυτές τις χώρες, αλλά ίσως έχει να κάνει με το κρύο και την έλλειψη ηλιοφάνειας. Πάντως σε όλες τις έρευνες δηλώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ευτυχισμένων ανθρώπων αυτοί που έχουν τη μικρότερη μισθολογική διαφορά.

Η πολύ μικρή μισθολογική διαφορά αποτελεί ένα αντικίνητρο για να σπουδάσει κάποιος. Είναι δύσκολο να επενδύσει κάποιος σε σπουδές όταν δεν περιμένει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Προφανώς δεν θα το κάνει αν υπάρχουν ακριβά δίδακτρα, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πίσω τα λεφτά που θα δαπανήσει σε δίδακτρα. Για να είναι μικρές οι μισθολογικές διαφορές απαραίτητη προϋπόθεση είναι, λοιπόν, οι δωρεάν σπουδές και αντίστροφα: Αν υπάρχει υψηλό κόστος σπουδών, με ακριβά δίδακτρα, δεν μπορεί να υπάρχει μικρή μισθολογική διαφορά.

Στον αντίποδα οι χώρες με τη μεγαλύτερη μισθολογική διαφορά είναι η Λιθουανία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ. Η διαφορά εδώ είναι λίγο μεγαλύτερη από 60% επιπλέον του μισθού του αποφοίτου Λυκείου. Η Γερμανία παρουσιάζει μεγάλη έλλειψη πτυχιούχων και εισάγει γιατρούς και μηχανικούς από άλλες χώρες. Η μεγάλη έλλειψη καθορίζει και τους υψηλούς μισθούς. Πιστεύω ότι η έλλειψη επιστημόνων γενικότερα στη Γερμανία έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό της σύστημα, που δεν έχει προσαρμοστεί στη νέα εποχή, που απαιτεί περισσότερους πτυχιούχους, περισσότερα λευκά κολάρα σε σχέση με τα μπλε κολάρα. Σε άλλη έρευνα του ΟΟΣΑ φαίνεται ότι η Γερμανία παράγει πολύ μικρό αριθμό πτυχιούχων και βρίσκεται μακριά από το στόχο του 40% που έχει θέσει η Ε.Ε.. Αναμενόμενο είναι, λοιπόν, να είναι υψηλοί οι μισθοί, λόγω της έλλειψης πτυχιούχων.

Στις ΗΠΑ τα δίδακτρα στα Πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ υψηλά. Οι σπουδές αποτελούν σοβαρή οικονομική επένδυση. Τα δάνεια για σπουδές κυριαρχούν με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην αμερικάνικη οικονομία με τα τεράστια ποσά που αποτελούν τα ανεξόφλητα δάνεια σπουδών, που προσεγγίζουν το 1,7 τρισ. δολάρια. Όταν κάποιος έχει δανειστεί για να σπουδάσει πρέπει να ξεπληρώσει το δάνειό του. Αν δεν έχει υψηλό μισθό δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεπληρώσει το δάνειό του, ούτε έχει νόημα να σπουδάσει, να υποβληθεί, δηλαδή, στα τεράστια έξοδα που απαιτούνται για τις σπουδές. Έτσι, λοιπόν, είναι αναμενόμενη η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις αποδοχές του πτυχιούχου από τον απόφοιτο Λυκείου που είναι 63% μεγαλύτερες. Η διαφορά αποδοχών από τον απόφοιτο Γυμνασίου είναι 119,59%, η μεγαλύτερη από όλες τις χώρες. Η μεγαλύτερη διαφορά παγκοσμίως από το μισθό του αποφοίτου λυκείου είναι και στους κατόχους μεταπτυχιακού με αποδοχές 219. Αν στη διαφορά αποδοχών συνυπολογίσουμε τις φυλετικές διακρίσεις και τη νοοτροπία του φαρ ουέστ που παραμένει κυρίαρχη ίσως κατανοήσουμε τις, σχεδόν καθημερινές, δολοφονίες αθώων.

 

Ο μέσος όρος της Ε.Ε. για τις αποδοχές των πτυχιούχων είναι 136 και των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 144. Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο της Ε.Ε. με τον μισθό του πτυχιούχου να είναι 132, λίγο χαμηλότερα από το μέσο όρο. Ο μισθός του αποφοίτου Γυμνασίου είναι στην Ε.Ε. 86, στον ΟΟΣΑ 83 και στην Ελλάδα 81.

Η προσδοκία για καλύτερες απολαβές αλλά και η δίψα των οικογενειών να πάρουν τα παιδιά τους ένα πτυχίο δημιούργησε την τάση να θέλουν σχεδόν όλοι να πάνε στο Πανεπιστήμιο. Αν προσμετρήσουμε και το γεγονός ότι πριν 40 χρόνια (το 1981 συγκεκριμένα) επτά στους δέκα εργαζόμενους είχαν πάει από κάποιες τάξεις μέχρι το απολυτήριο Δημοτικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταλαβαίνουμε γιατί αυτή η δίψα για σπουδές είναι τόσο έντονη.

Φυσικά η έρευνα του ΟΟΣΑ κάνει αναγωγή με τις αποδοχές των αποφοίτων Λυκείου να βρίσκονται στο 100 και από αυτό υπολογίζονται οι αποδοχές των πτυχιούχων και των αποφοίτων Γυμνασίου. Δεν απεικονίζεται στην έρευνα, δηλαδή, το ύψος των μισθών, που όλοι πια λένε ότι στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλοί συνολικά, ανεξάρτητα του εκπαιδευτικού επιπέδου.

Εισόδημα εργαζομένων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
  μέχρι Γυμνάσιο Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πτυχίο Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό
Αυστρία 79 114 106 178
Αυστραλία 89 108 137 150
Βέλγιο 90 109 123 157
Γαλλία 90   142 181
Γερμανία 78 116 167 171
Δανία 89 123 114 144
Ελβετία 80   131 158
Ελλάδα 81 102 132 170
Εσθονία 94 91 128 138
Ηνωμένο Βασίλειο 73   140 168
ΗΠΑ 74   163 219
Ιρλανδία 98 111 158 193
Ισπανία 81 125 130 168
Ισραήλ 77   151 208
Καναδάς 85 120 143 173
Κορέα 78   138 182
Λετονία 93 97 143 154
Λιθουανία 92 106 167 193
Λουξεμβούργο 85 107 155 170
Μεξικό 80   153 308
Μέσος Όρος ΕΕ – 22 86 110 136 168
Μέσος Όρος ΟΟΣΑ 83   144 188
Νέα Ζηλανδία 90 96 122 152
Νορβηγία 85 100 107 135
Ολλανδία 86 105 132 177
Ουγγαρία 82 122 157 203
Πολωνία 86 101 140 162
Σλοβακία 80   126 158
Σλοβενία 83   142 186
Σουηδία 87 117 116 145
Τσεχία 67   131 167
Φινλανδία 100 114 119 156
Πηγή: ΟΟΣΑ Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

Στράτος Στρατηγάκης 
Μαθηματικός – Ερευνητής

Πηγή: naftemporiki.gr

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Illusion Hair Studio

Boschetto (Άγιος Γεώργιος Αργυράδων)

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

 

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

 

Calendar

« September 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search