Η  ΕΚΚΙΝΗΣΗ σε ερώτηση αναφέρει: 

«Την Δευτέρα 13/02/2023 αντιπροσωπεία της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ με τον Δημοτικό της Σύμβουλο επισκέφθηκε τις Εργατικές