Με δελτίο τύπου η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας (ΕΓΕΣΥΚ)  απαντά στη Ν.Δ. Κέρκυρας όσον αφορά τις προσλήψεις ιατρών αλλά και